Projekt zrušen

Minecraft servery - Minelist.eu

Claim

Jděte /warp pozemky

Vyberte si pozemek

Vleťte na něj a napište: "/p claim"

Nechcete-li si vybírat, napište: "/p auto" na kterémkoliv světě

Spojení

Vyberte si 2 pozemky vedle sebe a vezměte si je

Naleťte na jeden z nich a napište: "/p merge auto"

Chcete-li je oddělit, napište: "/p unlink"

Teleport

Dejte: "/p h" na kterémkoliv světě

Port na střed: "/p middle"

Přidání hráče

Chcete-li, aby mohl na vašem pozemku stavět jen, když jste online, použijte: "/p add [nick]"

Pro trvalé přidání použijte: "/p trust [nick]"

Odstranění hráče

Napište: "/p remove [nick]"

PChat

Napište: "/p chat"

Nyní vidíte a vaše zprávy vidí pouze hráči na pozemku, kde stojíte

Pro vypnutí této funkce znovu napište: "/p chat"

Nastavení

Home - "/p sethome"

Done - "/p dnoe" - Pozemek označen za hotový, nelze dál upravovat

Zamkli jste pozemek a chcete na něm pokračovat? Použijte: "/p continue"

Popisek: "/p desc [text]"

Music - "/p music" - od VIP, nastaví muziku na pozemek

Nastavení jiného majitele (nebudete tam moct stavět - "/p setowner [nick]" - od VIP

Vymazání pozemku - "/p clear" - od VIP+

Biom - "/p setbiome [biom]" - od VIP+

Video se připravuje