Projekt zrušen

Minecraft servery - Minelist.eu

VIP

Výhody:

/heal - doplnění HP, nesmí se využívat v PvP!

/back - vrácení na poslední místo (i po smrti)

/jump - teleportace na místo, kam se díváte

Emoce - emoce za jménem, list: /emocelist

5X /sethome

8 pozemků

/p setowner [nick] - nebudete moct pozemek nadále používat, pokud vám nový majitel nedá trust

/p setalias - toto nevím

/p music - nastavíte muziku na pozemek

Trvání:Cena:SMSČíslozemě
30 dní50 Kčcsmc s107285 [nick]9033350ČR
navždy149 Kčcsmc 149 s107285 [nick]90333ČR
30 dní2 €csmc 2 s107285 [nick]8877SR
navždy5 €csmc 5 s107285 [nick]8877SR